امکانات سامانه

Image

وبلاگ و خبر رسانی

وبلاگ و خبر رسانی هیات های ورزشی

Image

برگزاری مسابقات

برگزاری مسابقات با امکان ثبت نام آنلاین و پرداخت آنلاین

Image

سیستم پیام رسان

بخش پیام رسان با امکان ایجاد کانال و گروه برای ارتباط هیات ها با ورزشکاران

Image

گزارشگیری

گزاشگیری از مسابقات و دریافت فرم های مربوط به گزارشات ارایه به فدراسیون

Image

اتوماسیون

سیستم ارسال نامه بین هیات هااپلیکیشن موبایل

Image

دانلود اپلیکیشن موبایل (بزودی)

اپلیکیشن موبایل ورزشکاران با امکاناتی مانند مشاهده مسابقات ، دوره ها و ثبت نام آنلاین و همچنین امکان مشاهده نتایج مسابقات و ده ها امکانات دیگر